DISCLAIMER

Wij wijzen jou erop dat DUPLO® een handelsmerk is van bedrijven van de LEGO® Groep. De webshop Tweedus wordt niet door de LEGO® Groep gesteund, geautoriseerd of goedgekeurd. De webshop is ontstaan uit liefde voor het product DUPLO® en heeft geen relatie met de LEGO® Groep. 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op Tweedus. Door deze webshop te bezoeken en/of de op of via deze webshop aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze webshop worden ontleend. Hoewel Tweedus met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Tweedus niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Tweedus garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Tweedus via deze webshop garandeert jou niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Tweedus wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Wanneer Tweedus links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Tweedus worden aanbevolen. Tweedus aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze webshop. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Tweedus niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

INFORMATIE GEBRUIKEN

Tweedus behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tweedus of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Jij mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

PRIVACYSTATEMENT

Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze webshop. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de webshop zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Je kan jouw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze webshop dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van jouw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Je kan besluiten jouw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze webshop. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Jouw (adres)gegevens worden gebruikt om je uit te nodigen voor hetgeen wat je hebt aangevraagd. Dan wel jouw te voorzien van de informatie waar je om hebt gevraagd. En om jou te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Jouw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

WIJZIGINGEN

Tweedus behoudt zich het recht voor de op of via deze webshop aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze webshop aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze webshop en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.